Варіант 1. 28 завдань

Тема: Україна в умовах незалежності

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1

Членом якого об’єднання держав стала Україна у грудні 1991 р.?

Завдання №2

На чому, крім Конституції і Акта проголошення незалежності України, урочисто присягають президенти України?

Завдання №3

Президентство В. Ющенка проходило в умовах:

Завдання №4

Яка із зазначених нижче подій відбулася того самого року, що й вступ України до Ради Європи?

Завдання №5

Конституція Української РСР, що була ухвалена 20 квітня 1978 р., втратила свою чинність:

Завдання №6

Широкомасштабна приватизація державного сектору української економіки відбулась у період президентства:

Завдання №7

У якому році Л. Кучму було вдруге обрано Президентом України?

Завдання №8

Хто з політичних діячів став першим всенародно обраним Президентом незалежної України?

Завдання №9

Що є свідченням співпраці незалежної України з Організацією Об’єднаних Націй?

Завдання №10

Із якою метою в Україні в 1996 р. була проведена грошова реформа?

Завдання №11

Яка риса соціально-економічного розвитку була притаманна Україні в роки незалежності?

Завдання №12

Чим була спричинена поява меморандуму 1994 р., підписаного в Будапешті, уривок з якого наведено?

«Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України...»

Завдання №13

Який нормативно-правовий акт містить положення, наведені у фрагменті джерела?

«Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарна держава. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і неподільною...»

Завдання №14

Хто з Президентів України двічі обирався на цю посаду?

Завдання №15

Хто переміг на виборах, під час яких поширювалися такі листівки?

Завдання №16

Динаміку якого явища соціально-економічного розвитку України першої половини 1990-х рр. відображено в таблиці?

Завдання №17

Установіть відповідність між поняттями, термінами та їх визначеннями.

1 Гіперінфляція
2 Грошова емісія
3 Дефолт
4 Девальвація

А Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями
Б Перевищення видатків бюджету над доходами
В Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу й нормальних господарських зв’язків
Г Додатковий випуск в обіг грошових знаків
Д Зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці стосовно валют інших країн або дорогоцінних металів

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №18

Установіть відповідність між датами і подіями.

1 16 липня 1990 р.
2 24 серпня 1991 р.
3 9 листопада 1995 р.
4 28 червня 1996 р.

А Урочиста церемонія вступу України до Ради Європи
Б Прийняття Конституції України
В Схвалення Декларації про державний суверенітет України
Г Прийняття Акта проголошення незалежності України
Д Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №19

Установіть послідовність подій.

А Проведення першого Всеукраїнського референдуму
Б Прийняття Акта проголошення незалежності України
В Схвалення Конституції України
Г Підписання Конституційного договору між Президентом і Верховною Радою України

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №20

Установіть послідовність вступу України до міжнародних організацій.

А Світова організація торгівлі (СОТ)
Б Рада Європи (РЄ)
В Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)
Г Організація Об’єднаних Націй (ООН)

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №21

Установіть послідовність подій історії України.

А Приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Б Вступ України до Ради Європи
В Створення Збройних сил України
Г Підписання Україною угоди про створення Співдружності Незалежних Держав

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №22

Установіть послідовність подій.

А «Касетний скандал»
Б Вибори до ВР України IV скликання
В Початок акції «Вставай, Україно!»
Г Помаранчева революція

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №23

Установіть послідовність вступу України до міжнародних організацій.

А ГУАМ
Б Організація Об’єднаних Націй (ООН)
В Рада Європи
Г Співдружність Незалежних Держав

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №24

Установіть послідовність подій.

А Затвердження Верховною Радою України державної символіки України: Гімну, Прапора, Герба
Б Прийняття Акта проголошення незалежності України
В Схвалення Конституції України
Г Перші вибори до Верховної Ради України за часів незалежності

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №25

Яке завдання державотворення в Україні було вирішено в першій половині 1990-х рр.?

1. визначено державні кордони, регламентовано режим і порядок їх охорони
2. побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку
3. інтегровано українську економіку до європейської та світової економічної структури
4. створено власні збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку
5. сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною
6. прийнято Конституцію незалежної України
7. створено Конституційний Суд
Завдання №26

Якими були характерні риси економічного життя України в першій половині 1990-х рр.?

1. Україна стала лідером серед держав світу за дефіцитом державного бюджету
2. щорічний приріст національного прибутку становив 6—8 %
3. розпочався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, громадському харчуванні та торгівлі
4. для захисту внутрішнього ринку введено купони багаторазового використання
5. здійснено паювання майна колгоспів та їх перетворення на колективні сільгосппідприємства, селянські спілки, кооперативи, акціонерні товариства
6. у промисловості впроваджено державне приймання готової продукції
7. завершено приватизацію об’єктів державної власності, створено потужні промислово-фінансові групи
Завдання №27

Членом яких міжнародних організацій Україна стала впродовж 1990-х рр.?

1. Нарада (Організація) з безпеки та співробітництва в Європі
2. Рада Європи
3. Організація Об’єднаних Націй
4. Парламентська Асамблея Чорноморського економічного співробітництва
5. Європейський Союз
6. Організація Північноатлантичного договору
7. Митний союз
Завдання №28

Укажіть економічні заходи урядів України впродовж 1990—2000-х рр.

1. формування основ планової командно-адміністративної економіки
2. ведення державою широкомасштабного індустріального житлового будівництва
3. запровадження національної грошової одиниці — гривні
4. установлення державних монополій на зовнішню торгівлю
5. проведення приватизації майна державних підприємств
6. установлення твердих державних цін на товари широкого вжитку
7. розпаювання сільськогосподарських земель колективної власності

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space