Варіант 2. 14 завдань

Тема: Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Автро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії?
Завдання №2
Найбільший вплив на формування національної самосвідомості української інтелігенції Східної Галичини в другій половині ХІХ ст. справила:
Завдання №3
Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з державною субсидією стало наслідком:
Завдання №4
Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою наприкінці ХІХ ст.?
Завдання №5
У якому році у Львові було створено перший осередок товариства «Просвіта»?
Завдання №6
У якому році відбулися перші вибори до Галицького сейму як крайового органу «Королівства Галіції і Лодомерії»?
Завдання №7
«Русь Галицка, Угорска, Києвска, Московська, Тобольська і пр. под виглядом етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же самая Русь» — це точка зору:
Завдання №8
Метою розгортання кооперативного руху на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст. було:
Завдання №9
Для представників якої суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст. були характерними такі погляди? «Ми не можемо більше китайським муром відділяти себе від наших братів, відкидаючи мовні, літературні, релігійні та етнічні зв’язки, що єднають нас з усім російським світом…»
Завдання №10
Хто були засновниками й керівниками організації, уривок із програми якої наведено? «Зваживши, що теперішні економічні, політичні й культурні потреби нашого простого народу та інтелігенції такі, що обидві наші старші партії — народовська і москвофільська, — при своїх основах і цілях, не в змозі заспокоїти тих потреб — ми, руськоукраїнські радикали, порозумівшися приватно в днях 4 і 5 н. ст. жовтня 1890 р., виступаємо отсе яко нова партія під назвою РуськоУкраїнська радикальна партія…»
Завдання №11
Укажіть портрет діяча, з іменем якого пов’язано створення Русько-Української радикальної партії (РУРП).
Завдання №12
Установіть відповідність між назвами організацій та роками їх заснування.
1 Наукове товариство ім. Т. Шевченка
2 Літературне товариство ім. Т. Шевченка
3 «Просвіта»
4 «Руська бесіда»

А 1848 р.
Б 1861 р.
В 1892 р.
Г 1873 р.
Д 1868 р.

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №13
Установіть відповідність між характеристиками українських громадсько-політичних діячів другої половини ХІХ ст. та їхніми прізвищами.
1 Публіцист, член Української радикальної та Української соціал-демократичної партій, автор праці «Україна irredenta»
2 Історик, голова Наукового товариства ім. Т. Шевченка, профессор Львівського університету, автор «Історії України-Руси»
3 Письменник, публіцист, редактор народовської газети «Батьківщина», один із засновників Української радикальної партії
4 Поет, учений, член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, співзасновник Української радикальної партії, автор повісті «Захар Беркут»

А Ю. Бачинський
Б М. Грушевський
В Є. Левицький
Г М. Павлик
Д І. Франко

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №14
Установіть послідовність подій.
А «Нова ера» в україно-польських відносинах
Б Перші вибори до Галицького крайового сейму
В Заснування Руської ради
Г Заснування Народної ради

А Б В Г
1
2
3
4

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space