Варіант 3. 19 завдань

Тема: Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
Яке повстання спонукало до видання міністром внутрішніх справ Росії П. Валуєвим циркуляру, який накладав обмеження на використання української мови?
Завдання №2
Що стало одним із наслідків Емського указу 1876 р.?
Завдання №3
В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський були активними учасниками й лідерами:
Завдання №4
Що було гальмом у розвитку капіталістичних відносин на селі після аграрної реформи 1861 р.?
Завдання №5
Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії, що увійшло в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», було видано:
Завдання №6
Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині ХІХ ст.?
Завдання №7
У якому місті було створено першу українську громаду, яка дала початок громадівському руху?
Завдання №8
Які питання належали до компетенції земських установ, створених під час реформи 1864 р. в Російській імперії?
Завдання №9
Як називалась ділянка землі, яку отримали селяни в результаті реформи 1861 р.?
Завдання №10
Як називали після реформи 1861 р. особисто вільних селян, які виконували повинності на користь поміщика?
Завдання №11
Який новий соціальний стан сформувався в ХІХ ст.?
Завдання №12
Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в 1860—1880-х рр. був спрямований:
Завдання №13
Промисловий переворот у Наддніпрянщині розпочався:
Завдання №14
Як називалися органи самоврядування в містах згідно з міською реформою 1870 р.?
Завдання №15
Про якого історичного діяча йдеться у наведеній характеристиці? «У відповідь на звинувачення у зраді польських інтересів він опублікував на сторінках журналу “Основа” статтю під заголовком “Моя сповідь”, у якій закликав шляхтичів-поляків, які живуть в Україні й хочуть бути чесними перед собою, повернутися до українського народу, якого колись зреклися їхні предки».
Завдання №16
Яке видання ставило перед собою таку мету: «…усебічне й неупереджене вивчення Південноросійського краю, усвідомлення його потреб, критичний погляд на себе в минулому й сучасному, громадська користь. Загальнолюдська просвіта в застосуванні до місцевих умов краю буде керівною ідеєю редакції…»?
Завдання №17
Установіть відповідність між прізвищами діячів і сферами їхньої творчості та фактами біографії.
1 М. Шашкевич
2 В. Каразін
3 П. Чубинський
4 Б. Грінченко

А Етнограф, фольклорист. У 1861—1870-х рр. співпрацював у журналі «Основа», один із засновників київської «Старої громади». У 1869—1870 рр. очолював етнографічні експедиції Україною
Б Письменник, закінчив Львівську семінарію, організатор і лідер «Руської трійці», автор перших в українській літературі сонетів «До...», «Сумрак вечірній»
В Фольклорист, мовознавець. Один із засновників «Братства тарасівців», редактор «Словаря української мови». У 1906—1909 рр. очолював київську «Просвіту»
Г Історик, публіцист. У 1846—1847 рр. — ад’юнкт-професор Київського університету, один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, автор «Книги буття українського народу»
Д Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.)

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №18
Установіть послідовність здійснення реформ 1860—1870-х рр.
А Уведення замість рекрутських наборів нової системи комплектування армії шляхом запровадження загальної військової повинності. Реорганізація системи військового управління
Б Посилення засобів адміністративного впливу на органи друку. Запровадження попередньої цензури газет і журналів
В Створення безстанового суду, незалежного від адміністративної влади. Засідання судів ставали відкритими для публіки. У судову практику впроваджувалася змагальність за участю присяжних, прокурора і адвоката
Г У містах створювалися міські думи і міські управи, які очолював міський голова. Виборчі права надавалися чоловікам віком від 25 років, які були власниками нерухомості

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №19
Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом реформ 1860—1870-х рр. у Російській імперії?
1. приплив іноземних інвестицій
2. початок індустріалізації
3. витіснення іноземного капіталу національним
4. формування ринку вільнонайманої праці
5. подолання селянського малоземелля та безземелля
6. зникнення традиційного стану феодального суспільства — дворянства
7. ліквідація селянської громади

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space