Варіант 2. 19 завдань

Тема: Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
Культурно-просвітні, політичні об’єднання української національної інтелігенції на українських землях у складі Російської імперії в 60—80-ті рр. ХІХ ст. називалися:
Завдання №2
Земська реформа 1864 р. передбачала:
Завдання №3
Під час реформ 1860—1870-х рр. були утворені:
Завдання №4
Хто з діячів українського національно-визвольного руху другої половини ХІХ ст. був учасником «Братства тарасівців»?
Завдання №5
У якому місті було створено першу українську громаду, що започаткувала громадівський рух?
Завдання №6
Що було спільним для селянської реформи ХІХ ст. у Російській та Австрійській імперіях?
Завдання №7
Які землі активно колонізувалися українськими селянами наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.?
Завдання №8
Емський указ (1876 р.) імператора Олександра ІІ спричинив:
Завдання №9
Що найбільше вплинуло на рішення царя Олександра ІІ про здійснення селянської реформи?
Завдання №10
Що таке «відрізки»?
Завдання №11
Що стало одним із результатів селянської реформи 1861 р.?
Завдання №12
Які міста поєднала перша залізнична лінія, споруджена 1862 р. у Наддніпрянській Україні?
Завдання №13
Який прошарок суспільства не брав участі у виборах до земств?
Завдання №14
Унаслідок якої події в Російській імперії українські селяни отримали громадянські права?
Завдання №15

Укажіть назву наукової установи, про яку йдеться в уривку з історичного джерела.

«…переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії… відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що зберігаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки…»

Завдання №16

Чиї погляди відображено в уривку з документа?

«У майбутньому Слов’янському Союзі, у який ми віримо і на який сподіваємося, наша південна Русь повинна становити окрему державну цілість на всьому просторі, де нарід говорить українською мовою зі збереженням єдності (із Росією), заснованої не на згубній, мертвій централізації, але на власній свідомості рівноправності й своєї власної користі… Нехай же ні росіяни, ні поляки не вважають своїми земель, заселених нашим народом».

Завдання №17
Установіть відповідність між подіями та наслідками.
1 Видання Валуєвського циркуляру 1863 р.
2 Революція 1848—1849 рр.
3 Кримська війна 1853—1856 рр.
4 Видання Емського указу 1876 р.

А Набуття першого досвіду парламентської діяльності
Б Перетворення Галичини на «Український П’ємонт»
В Активізація антикріпосницьких селянських рухів в Україні
Г Заборона діяльності українських політичних партій
Д Закриття недільних шкіл, розпуск громад

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №18
Установіть відповідність між реформами 1860—1870-х рр. та їх результатами і наслідками.
1 Земська реформа
2 Воєнна реформа
3 Освітня реформа
4 Селянська реформа

А Ліквідація системи рекрутських наборів
Б Надання права всім станам навчатися у гімназіях
В Розвиток селянського самоврядування
Г Надання селянам громадянських прав
Д Скасування відкупної системи податків

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №19
Російсько-турецькі війни ХІХ ст. спричинили:
1. початок колонізації земель Північного Причорномор’я та Криму українськими селянами
2. припинення татарських набігів на українські землі
3. ліквідацію Задунайської Січі
4. вибух антикріпосницьких виступів селян і скасування кріпацтва
5. загострення відносин Росії з Австрійською (Австро-Угорською) імперією
6. початок українського національного відродження
7. об’єднання всіх українських земель у межах Російської імперії

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space