Варіант 1. 20 завдань

Тема: Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
Завершення промислового перевороту означає:
Завдання №2
У якому регіоні українських земель масове залізничне будівництво привело до економічного зростання в другій половині ХІХ ст.?
Завдання №3
Що вплинуло на розвиток громадівського руху в Україні в 1860—1870-ті рр.?
Завдання №4
Хто із зазначених діячів українського руху був автором багатотомного словника української мови?
Завдання №5
Активний розвиток сільського господарства в 70—90-ті рр. ХІХ ст. стримувався:
Завдання №6
Видання Емського указу (1876 р.) імператором Олександром ІІ пов’язане:
Завдання №7
Що стало одним із наслідків Валуєвського циркуляру 1863 р.?
Завдання №8
Реформи 1860—1870-х рр. привели до:
Завдання №9
Залучення селян Наддніпрянщини до участі в органах самоврядування було пов’язано із:
Завдання №10
У 1861 р. в результаті проведення селянської реформи поміщицькі селяни отримали:
Завдання №11
За «Маніфестом…» від 19 лютого 1861 р. в Російській імперії проголошувалося, що:
Завдання №12
Який соціальний прошарок кількісно переважав на українських землях наприкінці ХІХ ст.?
Завдання №13
У ХІХ — на початку ХХ ст. розвиток машинної індустрії проходить такі стадії розвитку: промисловий переворот, індустріалізація, монополізація. Реформи 60—70-х рр. ХІХ ст. сприяли:
Завдання №14
У яких губерніях після проведення реформ 1860—1870-х рр. селяни втратили частину земель, якими вони раніше користувалися?
Завдання №15

Хто запровадив викладені нижче заборони?

«Не допускати ввезення в межі імперії… будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів…»

Завдання №16

Програмні положення якої організації наведені в уривку з історичного джерела?

«…Ми, свідомі Українці, рішуче й назавжди пориваємо зв’язок з українофілами. Ми, свідомі Українці, оддаємо всі наші сили на творення української культури, на соціально-політичне визволення поневоленого українського народу. Ми вживаємо тільки українську мову. Ми працюємо тільки для українського народу. Ми мусимо агітувати за наші думки, переводячи в життя, між іншим, і тим, що кожен повинен на протязі року вивчити грамоти по вкраїнському не менше двох членів для нашої організації».

Завдання №17
Яка картина відображає зрушення в розвитку сільського господарства України в другій половині ХІХ ст.?
Завдання №18
Установіть відповідність між іменами діячів та фактами їх біографії.
1 М. Остроградський
2 В. Каразін
3 Б. Грінченко
4 П.Чубинський

А Композитор, етнограф, диригент, громадський діяч. Заклав основи національного класичного музичного мистецтва. Влаштовував щорічні Шевченківські концерти
Б Учений, винахідник, просвітник, громадський діяч. Ініціатор відкриття Харківського університету. Винахідник парового опалення, сушильних апаратів, технології видобування селітри тощо
В Громадський діяч, етнограф, фольклорист, поет. Активний учасник громадівського руху. Ініціатор створення та управитель справами Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Автор вірша «Ще не вмерла Україна»
Г Письменник, етнограф, історик. Був одним із засновників Української радикальної партії. Був головою київської «Просвіти». Упорядкував і видав 4-томний «Словарь української мови»
Д Учений-математик, педагог. Основні наукові праці присвячені математичному аналізу, аналітичній механіці, математичній фізиці. Відкрив формулу перетворення інтеграла за об’ємом на інтеграл за поверхнею, названу його ім’ям

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №19
Установіть послідовність подій.
А «Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським розпочинає видавати український місячник “Основа”»
Б «Після звільнення від нас графа Розумовського... для належного управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у якій бути головним... графу Рум’янцеву»
В «Тут же склався гурток із чотирьох душ... Поїхали Дніпром на могилу Тараса Шевченка... Молодь дала на могилі Тараса клятву не зраджувати Україні та все життя оддати їй...»
Г «...Засноване політичне товариство “Головна Рада” мало обстоювати перед центральним правительством... національні потреби українців; його органом стала газета “Зоря Галицька”

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №20
Які поняття виникли у зв’язку з проведенням селянської реформи 1861 р.?
1. тимчасовозобов’язані селяни
2. панщина
3. відрізки
4. хутір
5. оброк
6. місячина
7. викупні платежі

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space