Варіант 2. 12 завдань

Тема: Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
Наприкінці XVIII — на початку ХІХ ст. просвітницькою діяльністю серед місцевих українців Галичини та Закарпаття займалися представники:
Завдання №2
Яке українське культурно-освітнє товариство виникло на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр.?
Завдання №3
Члени гуртка «Руська трійця» своїм головним завданням вбачали:
Завдання №4
Діяльність Товариства галицьких греко-католицьких священиків і «Руської трійці» свідчила про:
Завдання №5
Яка подія дала поштовх до створення Головної Руської Ради?
Завдання №6
Наприкінці XVIII ст. Буковина увійшла до складу володінь австрійських Габсбурґів у результаті:
Завдання №7
Яку книгу І. Франко назвав «явищем наскрізь революційним», а Олесь Гончар — «Кобзаревою сестрою»?
Завдання №8
Хто вважався лідером і натхненником «Руської трійці»?
Завдання №9
Яка подія спонукала до дій, описаних в уривку з історичного джерела? «…Скликано “Собор руських учених” — усіх прихильників культурного та національного розвитку Галицької України… “Собор” уважав конче потрібним, щоб була усталена одна одностайна граматика й одностайний правопис для всього “руського народу в Австрії й Росії”».
Завдання №10
Яку мету ставили перед собою діячі «Руської трійці», створюючи «Русалку Дністрову»? «Я випробовував свої сили руською мовою, оскільки це моя рідна мова, яка значно відрізняється від мови церковної і великоруської (московської), і хотів заложити наріжний камінь для її дальшого розвитку і тим самим зарадити нестачі руської літератури. У час написання статей моїм головним наміром було сприяння розвитку руської мови і літератури цією мовою…»
Завдання №11
У якому регіоні України відбувався селянський рух, про який ідеться в уривку з документа? «…Що ж стосується підбурювання тутейших підданих, то його треба приписати… головним чином Лук’янові Кобилиці, який поширив між ними ідею, що вони вільні й мусять відібрати у дідичів ліси. Для обґрунтування цього твердження Кобилиця оповідав підданим, що він має цісарський патент, який забезпечує населенню… ці свободи».
Завдання №12
Кого з діячів «Руської трійці» зображено на ілюстрації?

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space