Варіант 1. 20 завдань

Тема: Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
Яка подія створила передумови для українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.?
Завдання №2
Що стало передумовою національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.?
Завдання №3
Які наслідки мали події європейської «весни народів» для українського селянства на західноукраїнських землях?
Завдання №4
У результаті яких подій Галичина в 1772 р. увійшла до складу Австрійської імперії?
Завдання №5
Унаслідок проведення у 1770—1780-х рр. реформ Марії Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії:
Завдання №6
Хто з указаних історичних постатей був причетним до створення і діяльності освітнього Товариства галицьких греко-католицьких священиків?
Завдання №7
Чого домагалася Головна Руська Рада під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії?
Завдання №8
Про діяльність якої організації начальник поліції Львова Пайман говорив таке: «Ці безумці хочуть воскресити… мертву русинську мову»?
Завдання №9
Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної Руської Ради під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії було:
Завдання №10
Яка організація звернулася до українського народу в 1848 р. із такою відозвою? «Але тепер, коли для всіх блиснуло сонце волі, пробудився і наш український лев і гарне нам ворожить майбутнє. Встаньте, браття, але не до звади й негоди! Будьмо тим, чим бути можемо, будьмо — Народом!»
Завдання №11
Що спричинило оприлюднення документа, уривок із якого наведено? «Ми, Катерина ІІ, імператриця всеросійська… об’являємо всім нашим людям, які живуть в Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Поділлі, Брацлавському, Волинському… Ми змушені з жалем прийняти до відома, що… кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам, допустились [бунту]… внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького…»
Завдання №12
На яку соціальну проблему початку ХІХ ст. вказує селянин у своїй розповіді? «Жилося людям однаково тяжко, хоч пани були в нас різні: австрійські, румунські, мадярські… Гнобили наших односельчан, як хотіли. Від рана до пізнього вечора гнули люди спини на панів, знемагали від тих буків, котрих давали щоденно. Ліпше смерть була, ніж таке собаче життя. Всі тільки й говорили про панщину, коли вже її не буде. Богу молилися і волі просили».
Завдання №13
Установіть відповідність між регіонами українських земель та їхніми характеристиками початку ХІХ ст.
1 Південь
2 Правобережжя
3 Закарпаття
4 Буковина

А Українське населення краю потерпало від румунізації
Б Переважну більшість українського населення краю становили селяни-кріпаки
В Провідне становище в краї зберігали нащадки козацької старшини
Г Українське населення краю потерпало від мадяризації
Д Переважну більшість українського населення краю становили вільні селяни

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №14
Установіть відповідність між назвами організацій і цілями, які вони ставили перед собою.
1 «Південне товариство» декабристів
2 Кирило-Мефодіївське братство
3 «Руська трійця»
4 Головна Руська Рада

А Ліквідація самодержавства, децентралізація, запровадження громадського самоврядування, розбудова Росії як парламентської федеративної республіки
Б Повалення самодержавства шляхом військового перевороту, скасування кріпацтва, проголошення Росії унітарною республікою
В Захист української мови, піднесення її статусу, розширення сфери вжитку, пропаганда єдності українського народу, ідеї власної державності
Г Знищення царизму, утвердження демократичних прав і свобод для всіх громадян, створення федерації християнських слов’янських республік
Д Розширення сфери вжитку української мови, надання українцям права обіймати державні посади, поділ Галичини на дві провінції — польську та українську

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №15
Установіть відповідність між датами і подіями.
1 1816 р.
2 1833 р.
3 1837 р.
4 1848 р.

А Створення «Руської трійці»
Б Видання альманаху «Русалка Дністрова»
В Створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків
Г Повстання селян під проводом Л. Кобилиці
Д Заснування Головної Руської Ради

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №16
Установіть послідовність подій.
А Заборона царем Олександром І діяльності масонів
Б Польське повстання та ліквідація Царства Польського
В Збройний виступ Чернігівського полку
Г Створення Товариства греко-католицьких священиків у місті Перемишль

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №17
Установіть послідовність подій.
А Створення Руського собору
Б Перший слов’янський конгрес
В Створення Центральної ради народової
Г Створення Головної Руської Ради

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №18
Які фактори сприяли перетворенню греко-католицького духовенства на рушійну силу національного руху в Західній Україні?
1. високий ступінь освіченості священиків порівняно з іншими верствами українського суспільства
2. наявність власного політичного об’єднання для організації боротьби
3. зосередження у власності церкви більшості орних земель із залежними селянами Східної Галичини
4. в умовах австрійського панування церква зберігала мову, звичаї, традиції українського народу
5. тісна співпраця з Російською православною церквою
6. цілеспрямована діяльність ієрархів церкви щодо перетворення церкви на моральний авторитет суспільства
7. започаткування у відносинах із лідерами польського національно-визвольного руху «нової ери»
Завдання №19
Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії?
1. посилення впливу німецької мови та культури
2. перебування українського селянства і міщан у кріпосній залежності
3. привілейоване становище українців у містах
4. зміцнення статусу й авторитету греко-католицької церкви
5. домінування поляків і німців в органах влади
6. вороже ставлення імперської влади до греко-католицької церкви
7. масова трудова еміграція українців за Океан
Завдання №20
Укажіть складові аграрних реформ Марії Терезії та Йосифа ІІ.
1. обмеження панщини трьома днями на тиждень
2. дозвіл на викуп землі впродовж 49 років
3. надання селянам громадянських прав
4. переведення селян у категорію тимчасовозобов’язаних
5. дозвіл на створення кооперативних об’єднань
6. заборона тілесних покарань селян поміщиками
7. заснування хуторів і виділення відрубів

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space