Варіант 3. 22 завдання

Тема: Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького середини XVII ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
Яку назву мав документ, що закріпив рішення Переяславської ради 1654 р.?
Завдання №2
Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. сприяла зміцненню позицій у європейській політиці:
Завдання №3
Як називалися офіційні документи — звернення Б. Хмельницького до українського народу періоду Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.?
Завдання №4
Союз гетьмана Б. Хмельницького із Кримським ханством забезпечував:
Завдання №5
Перемога козацького війська під Батогом у 1652 р.:
Завдання №6
Яка подія стала приводом до початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.?
Завдання №7
Яка подія вважається початком Національно-визвольної війни?
Завдання №8
Де відбулась перша переможна битва для козацького війська в Національно-визвольній війні українського народу проти Речі Посполитої середини ХVІІ ст.?
Завдання №9
Які зміни в соціально-економічному житті українського суспільства відбулися внаслідок Національно-визвольної війни середини XVII ст.?
Завдання №10
Яким був головний соціальний наслідок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького?
Завдання №11
Укладення Віленського перемир’я спонукало гетьмана Б. Хмельницького до:
Завдання №12
Масове покозачення населення українських земель було спричинене:
Завдання №13
Події якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. відображені на картосхемі?
Завдання №14
На картосхемі позначено події Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст., внаслідок яких:
Завдання №15
Уривок якого документа наведено в уривку з джерела? «Дозволяємо і призначаємо організувати реєстрове військо в числі 20 тисяч чоловік. Це військо гетьман і старшина повинні набрати і записати в реєстр, і вони мусять перебувати тільки в маєтках його королівської милості, що містяться у воєводстві Київському, не маючи нічого до воєводств Брацлавського і Чернігівського. А маєтки шляхетські мусять лишатися вільними, і в них реєстрові козаки ніде не повинні лишатися».
Завдання №16
Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела? «Увесь народ… вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський надав йому титул найсвітлішого князя».
Завдання №17
Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: «Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював — тепер буду воювати за нашу православну віру! Поможе мені в тім чернь… За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділю і Волини тепер — досить вчасу, достатку і пожитку тепер в землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич. А ставши над Вислою, скажу дальшим ляхам: сидіть і мовчіть, Ляхи!» ?
Завдання №18
У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела? «Бачу зле, бо віддав Хмельницький всіх нас у неволю московському цареві… Сам з військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечем каранєм до того привів, що присягли всі… Отець митрополит і архімандрит київські ще не присягли і присягати не хочуть. Вони заявили, що швидше помруть… і твердо стоять на цьому…»
Завдання №19
Установіть відповідність між історичними постатями і їх історичною роллю.
1 В.-К. Острозький
2 Д. Вишневецький
3 П. Могила
4 Б. Хмельницький

А Заснував перший на українських землях науково-освітній осередок, центр вищої освіти
Б Здійснив реформу православної церкви на українських землях
В Був засновником Української козацької держави
Г Першим підняв козацтво на боротьбу за свої станові права
Д Започаткував традицію створення Січі — центру запорозького козацтва

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №20
Установіть послідовність подій.
А «Тих польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільні козаки, з’єднавшись із татарами, всіх побили, а інших у полон побрали живими разом із гетьмановим сином Степаном Потоцьким...»
Б «Сповнені великої радості, вітаємо твою достойність зі світлою перемогою над татарами й козаками схизматиками… Нарешті…»
В «Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, і Богуна, й інших начальників для пустошення»
Г «Бачу зле, бо видав Хмельницький усіх нас у неволю московському цареві… Сам із військом козацьким присягнув і місто Київ силою під мечовим каранням до того привів, що присягли всі…»

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №21
Укажіть основні умови Білоцерківського мирного договору 1651 р.
1. козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб
2. магнатам і шляхті заборонялося повертатися в свої маєтки
3. у містах Київського воєводства розміщувалися польські гарнізони
4. гетьман позбавлявся права дипломатичних зносин з іншими державами
5. Річ Посполита припиняла воєнні дії проти союзника гетьмана — Московського царства
6. територія, підпорядкована владі гетьмана, обмежувалася Київським воєводством
7. скасовувалась Берестейська церковна унія
Завдання №22
Зовнішньополітична діяльність гетьмана Б. Хмельницького у роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. була спрямована:
1. на забезпечення визнання новоутвореної держави
2. на включення українських земель до складу Московської держави
3. на закріплення здобутків збройної боротьби
4. на розкол Речі Посполитої на окремі держави
5. на здобуття королівських регалій
6. на об’єднання всіх українських земель під своєю владою
7. на пошук союзників у боротьбі з Річчю Посполитою

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space