Варіант 2. 22 завдання

Тема: Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького середини XVII ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
У 1654 р. сформувався союз між Московською державою і Військом Запорозьким, який був спрямований проти:
Завдання №2
Рішення «Військо Запорозьке з містами і з землями прийняти під государеву високу руку» було ухвалено:
Завдання №3
Кого хотів бачити на посаді гетьмана Б. Хмельницький після своєї смерті?
Завдання №4
Що в Гетьманщині називали Військовим скарбом?
Завдання №5
Про кого йдеться в уривку з історичного джерела: «Хоч він є Хмельницькому братом і союзником, все-таки гетьман не може настільки довіряти йому, щоб залишати країну без охорони»?
Завдання №6
«Віленське перемир’я» — це угода про припинення воєнних дій між:
Завдання №7
Після яких битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького були укладені мирні договори з Річчю Посполитою?
Завдання №8
Скликана в Переяславі (1654 р.) гетьманом Б. Хмельницьким Генеральна військова рада мала вирішити питання про:
Завдання №9
Яка умова містилася як у Зборівському (1649 р.), так і Білоцерківському (1651 р.) мирних договорах?
Завдання №10
Перші договірні статті, що визначали юридичні засади українськоросійських відносин та устрій української козацької держави (Гетьманщини), були укладені:
Завдання №11
Яку офіційну назву мала козацька держава, що постала в результаті Національно-визвольної війни?
Завдання №12
На початку Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. у 1648—1649 рр. реєстрове козацтво:
Завдання №13
Укладення Віленського перемир’я спонукало гетьмана Б. Хмельницького до:
Завдання №14
Відповідно до умов якого договору на картосхемі позначено територію Війська Запорозького (Гетьманщини)?
Завдання №15
«Вся перша війна почалася через Чаплинського, який, незважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір, та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього». У листі гетьмана Б. Хмельницького до польського короля Яна ІІ Казимира йдеться про:
Завдання №16
Які події викликали поведінку Б. Хмельницького, яку описали московські посли Батурлін і Михайлов у звіті цареві? «А гетьман Богдан Хмельницький, як шалений…, заволав і мовив: “Уже, діти, про те не печальтеся! Я то відаю по тому учинити — треба відступитися від руки царської величності”. І запалився так, як не годиться православним християнам поступати».
Завдання №17
Чим були спричинені події, про які йдеться в уривку з історичного джерела? «Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький майже поєднав свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антіна Ждановича, Івана Богуна й інших начальників для спустошення».
Завдання №18
У якому уривку джерела йдеться про привід до Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.?
Завдання №19
Хто з зображених історичних постатей був одним із подвижників Б. Хмельницького в роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.?
Завдання №20
Установіть відповідність між роками та подіями Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст., описані в уривках документів.
1 1648 р.
2 1649 р.
3 1651 р.
4 1654 р.

А «Щодо кількості війська... дозволяє його королівська милість 40-тисячний реєстр Війська Запорозького упорядкувати гетьманові того ж війська... що він був складений відповідно до договору...»
Б «Дозволяємо організувати реєстрове військо... яке мусить перебувати тільки в маєтках, що містяться у воєводстві Київському...»
В «...[деякі] полки відірвалися від Хмельницького і відмовилися присягати московському цареві... Хмельницький присягнув московському цареві у Переяславі...»
Г «Тих... польських ратних людей біля Жовтих Вод самовільно козаки, з’єднавшись разом із татарами, всіх побили, а інших у полон побрали...»
Д «Київ має залишитися також на стороні їхньої царської величності... Вниз ріки Дніпра, що називається Запороги, козаки, що живуть на Січі, і в Кодаку... мають бути у володінні і в державі... їхньої царської величності...»

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №21
Установіть послідовність битв Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої під проводом Б. Хмельницького.
А Зборівська битва
Б Битва на Жовтих Водах
В Битва під Батогом
Г Берестецька битва

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №22
Які битви відбулись у перший рік Національно-визвольної війни середини XVII ст.?
1. Берестецька
2. Зборівська
3. на Жовтих Водах
4. Корсунська
5. Батозька
6. Пилявецька
7. Охматівська

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space