Варіант 1. 22 завдання

Тема: Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького середини XVII ст.

Щоб розпочати тест, Ви повинні увійти на сайт або зареєструватися.

Завдання №1
Столицею Української козацької держави і резиденцією Б. Хмельницького було місто:
Завдання №2
Із кого складався уряд української козацької держави — Війська Запорозького (Гетьманщини), що постала в результаті Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького?
Завдання №3
Молдавські походи козацького війська 1650, 1652, 1653 рр. здійснювалися з метою:
Завдання №4
Українське військо, очолюване наказним гетьманом А. Ждановичем, вело бойові дії в грудні 1656 — липні 1657 р. проти Польщі в союзі із:
Завдання №5
Українська козацька держава за часів гетьмана Б. Хмельницького поділялась на:
Завдання №6
Генеральний уряд, старшинська рада, полковий уряд виникли в результаті:
Завдання №7
У чому полягала особливість перебігу національно-визвольної боротьби українського народу впродовж січня 1648 — серпня 1649 рр.?
Завдання №8
Як називалась військова і водночас адміністративно-територіальна одиниця Української козацької держави?
Завдання №9
1649 та 1651 рр. в історії Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького пов’язані з:
Завдання №10
Перемога козаків у битві під Батогом сприяла:
Завдання №11
Яким був вплив Батозької битви на перебіг Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.?
Завдання №12
Які хронологічні межі існування Української козацької держави — Гетьманщини?
Завдання №13
Яке положення «Березневих статей» 1654 р. обмежувало суверенітет Української козацької держави?
Завдання №14
Територію Гетьманщини, «…де його королівська милість дозволяє мати сорок тисяч війська запорозького, укладення реєстру козаків довіряє гетьманові Війська Запорозького, а посади всілякі обіцяє роздавати тут обивателям віри православної грецької», позначено на картосхемі:
Завдання №15
Про що йдеться в наведеному уривку з твору Самійла Величка? «Козаки, хоч і мали з поляками багато жорстоких змагань, обіцяли залишитися вірними їм, аби лише їм повернули старі статути і закони. Поляки це їм обіцяли, однак не дотримали слова, що озлобило козаків. Не згадуючи про інші образи, що їм учинено, скажу тільки, що від них відібрали багато храмів грецької віри. Навіть гетьманові Хмельницькому було вчинене велике безчестя. Король дарував був йому право побудувати деякі млини, та один шляхтич спалив їх, убив гетьманову дружину разом із сином».
Завдання №16
Які наслідки мала подія, про яку гетьман Б. Хмельницький писав таке: «І над ним самим, гетьманом, кримський цар велике зло вчинив: прийшов на допомогу, допомоги не вчинив, і на чому присягав, у всьому зрадив, і його, гетьмана, взявши від козацького табору, відвіз у далекі місця і до війська не відпускав невідомо для чого, і тримав у себе з тиждень»?
Завдання №17
На що вказує автор документа про події Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.? «…У католицькому християнському королівстві та вільній Речі Посполитій [народ] зазнає такого насильства, якого і в поганській неволі християни-греки не зазнають. Захоплено церкви, монастирі та собори, заборонено вільне виконання обрядів…»
Завдання №18
Про яку битву Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст. йдеться в уривку з історичного джерела? «Травня… в 16 день зранку в гетьмана Миколая Потоцького… з татарами і з козаками був бій. І татари… і козаки навмисно, поманивши невеликими людьми, стали нібито від тих ратних польських людей втікати, а… гетьман Потоцький зі своїм військом кинувся за ними… І гетьмана… і польських ратних людей… в тих тісних місцях з ровів спішно всіх побили і в полон побрали».
Завдання №19
Якій битві передував лист Б. Хмельницького командуючому польськими військами? «Не хочу таїти від Вашої милості, що зухвалий син мій Тиміш зібрав кілька тисяч військ для того, щоб змусити до шлюбу дочку молдавського господаря. Застерігаю Вас, ваша милість, аби Ви відступили з військом до польського кордону і звільнили волоське прикордоння, яке займаєте; син мій за характером запальний і на Вашій особі може зробити першу пробу свого воєнного щастя…»
Завдання №20
Установіть відповідність між назвами битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького та їхніми наслідками.
1 Битва під Батогом
2 Берестецька битва
3 Зборівська битва
4 Битва під Пилявцями

А Відновлення україно-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша Хмельницького з Розандою Лупу
Б Звільнення козацькими військами Поділля та Волині, створення сприятливих умов для визволення західноукраїнських земель
В Визнання польським королем влади гетьмана над Київським, Чернігівським і Брацлавським воєводствами
Г Укладення союзу з Трансильванією, спільні бойові дії козацького та трансильванського військ на території Польщі
Д Обмеження території, підпорядкованої владі гетьмана, Київським воєводством, скорочення козацького реєстру до 20 тис. осіб

А Б В Г Д
1
2
3
4
Завдання №21
Установіть послідовність подій першої половини XVII ст.
А Обрання митрополитом православної церкви П. Могили
Б Повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні
В Похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу
Г Утворення Української козацької держави Війська Запорозького

А Б В Г
1
2
3
4
Завдання №22
Українське козацтво в 1569—1647 рр. було вагомим чинником у справі реалізації зовнішньополітичного курсу:
1. Речі Посполитої
2. Османської імперії
3. Королівства Швеції
4. Московської держави
5. Кримського ханства
6. австрійських Габсбурґів
7. Угорського королівства

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space