ЗНО за 30 днів

День 25. Західноукраїнські землі у 20-30-х роках XX ст.

Західноукраїнські землі у складі Польщі. Відповідно до Ризького мирного договору (1921) Польщі відійшли Західна Волинь, Полісся, Холмщина, Підляшшя, Посяння. 1923 р. рішенням Ради послів Антанти польській державі передано Східну Галичину. Територію краю складали три воєводства: Львівське ...

День 26. Україна під час Другої світової війни

Наприкінці 30-х років XX ст. українські землі були під владою чотирьох держав: більша частина (УРСР) перебувала у складі СРСР; Східна Галичина, Західна Волинь та Західне Поділля - у складі Польщі; Буковина - у складі Румунії; Закарпаття - до 1939 р. входило до складу ЧехоСловаччини, а після ...

День 27. Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 - на початку 1950-х років

Зовнішньополітична діяльність УРСР. Україна — співзасновник ООН. Прийняття у січні 1944 р. рішення союзного керівництва в Москві про відновлення зовнішньополітичного представництва УРСР (утворено Наркомат закордонних справ УРСР на чолі з О. Корнійчуком) зумовлено рядом чинників: зростанням ...

День 28. Україна в умовах десталінізації

По смерті Й. Сталіна (5 березня 1953 р.) в СРСР розпочинається епоха змін у політичному житті. Початок 50 - перша половина 60-х років XX ст. - період післясталінської «хрущовської відлиги», основним змістом суспільно-політичного життя в УРСР, як і в СРСР в цілому, стали процеси десталінізації та ...

День 29. Україна в період загострення кризи радянської системи та розпаду Радянського союзу. Відродження незалежної України

Після усунення М. Хрущова суспільно-політичне життя УРСР характеризувалось: обмеженням демократизації, посиленням бюрократії в управлінні, відмовою від хрущовських нововведень у партійному житті (періодичного оновлення складу партійних органів); порушенням законності, нехтуванням прав і свобод ...

День 30. Україна в умовах незалежності (1991 - 2012)

Криза радянської системи, спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. (ДКНС), радянська форма державності у формі УРСР, прийняття 16 липня 1990 р. «Декларації про державний суверенітет» стали об’єктивними передумовами проголошення позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 р....

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space