ЗНО за 30 днів

День 19. Культура України кінця XVIII - початку XX ст.

Освіта і наука. На загальний розвиток культури України впливали як позитивні, так і негативні чинники. До негативних варто віднести: розділення українських земель кордонами Австрійської і Російської імперій; асимілятивну політику імперських режимів, спрямовану на пригнічення самобутності ...

День 20. Україна у Першій світовій війні

Загострення протиріч між провідними державами світу в економічній, політичній та колоніальній сферах; бажання перерозподілити колоніальний світ, загарбати нові території, придушити національно-визвольні рухи всередині імперій, встановити контроль за ринками збуту товарів; гонка озброєнь стали ...

День 21. Українська революція

Перша світова війна, що стала об’єктивним прискорювачем революційної розв’язки суперечностей світової дійсності, поглибила в Російській імперії соціально-політичну та соціально-економічну кризу, яка в умовах колоніального, національного, соціально-економічного гноблення сприяла піднесенню ...

День 22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. 29 квітня 1918 р. відбувся державний переворот, підтримку якому надали й Центральні держави, які розраховували і надалі отримувати з України сировинні та продовольчі ресурси, необхідні для продовження війни з країнами Антанти. Всеукраїнський ...

День 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (НЕП)

Голод у південних губерніях УСРР. Соціально-економічна криза, обумовлена політикою «воєнного комунізму», розруха господарства внаслідок Першої світової та громадянської воєн; скорочення сільськогосподарського виробництва; завищені державні норми хлібозаготівель, посуха та неврожаї у ...

День 24. Радянська модернізація в УРСР

Радянська модернізація кінця 1920-х - 1930-х років включала: політику індустріалізації промисловості, колективізації в сільському господарстві, культурну революцію. Індустріалізація в промисловості. Індустріалізація - це політика радянського партійного керівництва, спрямована на створення важкої ...

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space