ЗНО за 30 днів

День 13. Українські землі наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

Українські землі в міжнародних відносинах першої половини XIX ст. Російсько-турецька війна (1806—1812): з українського населення формувалось «народне ополчення»; на потреби армії реквізовувались вози, коні, воли, залучалися погоничі. Участь у війні взяло Військо Запорозьке Задунайське (на боці ...

День 14. Українські землі наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.

Початок культурно-національного відродження в Наддніпрянській Україні. Причинами культурно-національного відродження стали: поширення ідей французьких просвітителів, Велика французька революція кінця XVIII ст., формування нових поглядів на роль та значення нації (теорія німецького філософа ...

День 15. Українські землі в другій половині XIX ст.

Наддніпрянська Україна в добу «Великих реформ» (1860—1880). Прихід до влади нового царя Олександра II супроводжувався деякою лібералізацією суспільно-політичного життя: були амністовані члени Кирило-Мефодіївського товариства; російські журнали стали знову друкувати поезії Шевченка, російський ...

День 16. Українські землі в другій половині XIX ст.

Український національно-визвольний рух у другій половині XIX ст. Хлопомани. Київська громада. Валуєвський циркуляр. Український національний рух відразу скористався можливостями лібералізації режиму. Центром українського громадсько-політичного життя став Санкт-Петербург, куди з’їхалися із ...

День 17. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

Соціально-економічний розвиток України на початку XX ст. Промисловість. Початок XX ст. характеризувався формуванням індустріального суспільства у Наддніпрянській Україні: відбувався подальший розвиток великої машинної промисловості та формування індустріальної структури господарства. Наслідком ...

День 18. Українські землі на початку XX ст.

Український національно-визвольний рух на початку XX ст. Кінець XIX ст. - початок XX ст. - це період формування багатопартійності в Україні. Політичні партії Наддніпрянської України: 1900р. - Революційна українська партія (РУП); Д. Антонович, М. Русов, Л. Мацієвич; провідні гасла: самостійна ...

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space