ЗНО за 30 днів

День 07. Українські землі в другій половині XVI - першій половині XVII ст.

Запорозька Січ — козацька, християнська республіка. Виникнення козацтва. Виникнення козацтва обумовлено причинами, як внутрішніми: 1) соціально-економічні: зростання феодального землеволодіння, поява фільварків та посилення експлуатації селян, «уходництв» на вільні від феодалів землі; Дикого ...

День 08. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

У середині XVII ст. в Україні розгортається Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького, обумовлена такими причинами: соціально-економічні: 1) наступ на права і вольності козацтва («Ординація 1638 р.»), української православної шляхти, православного міщанства; 2) посилення кріпосно ...

День 09. Українські землі в 60-80-х роках XVII ст. Доба Руїни

Гетьманування І. Виговського (1657—1659). За волею тяжко хворого Б. Хмельницького при підтримці царського уряду у квітні 1657 р. старшинська рада одностайно, обрала гетьманом 16-річного сина Юрія Хмельницького. Після смерті Б. Хмельницького загострилася боротьба за владу. У вересні 1657 р. старш ...

День 10. Українські землі наприкінці XVII - у другій половині XVIII ст.

Гетьманування Івана Мазепи на Лівобережжі України (1687—1709). 25 липня 1687 р. гетьманом було обрано генерального осавула Івана Мазепу та укладено новий українсько-московський договір - Коломацькі статті, за якими підтверджувалися права й привілеї козацької старшини; встановлювався 30-тисячний ...

День 11. Українські землі наприкінці XVII – у другій половині XVIII ст.

Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст. Згідно з міждержавними угодами другої половини XVII ст. територія Правобережної України залишалася під владою Речі Посполитої, однак наприкінці XVII ст. польський уряд змінює свою політику щодо цих земель. Причини відновлення козацького ...

День 12. Українські землі наприкінці XVIII - у XIX ст.: регіональний поділ, адміністративно-територіальний устрій особливості соціально-економічного розвитку, соціальні рухи та виступи

Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель. Наприкінці XVIII ст. 85 % українських земель опинились у складі Російської імперії, на них було поширено загальноімперський адміністративно-територіальний устрій: Слобідська Украіна (Харківська, частини Сумської ...

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space