Успішне ЗНО

Тема 13. Україна в Другій світовій війні (1939 - 1945). Післявоєння відбудова в Україні (1945 - 1953)

Початок Другої світової війни. 1 вересня 1939 р. - напад Німеччини на Польщу, початок Другої світової війни. 23 серпня 1939 р. підписано Пакт Молотова - Ріббентропа - договір про ненапад між Німеччиною та СРСР. Таємний протокол до Пакту Молотова - Ріббентропа розмежував сфери територіальних інт ...

Тема 14. Україна в умовах десталінізації (1953 - 1964), у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х - початку 80-х років XX ст.)

Десталінізація - політика відходу від негативних рис сталінізму як крайньої форми більшовизму. Почалася після смерті Й. Сталіна (березень 1953 р.). Активізувалася після XX з’їзду КПРС (лютий 1956 р.). Складові десталінізаціі: а) розширення прав України в політичному житті СРСР; б) заперечення ку ...

Тема 15. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985 - 1991). Україна в умовах незалежності (1991 - 2006)

Друга половина 80-х років XX ст. - значне наростання кризи радянської системи через такі чинники: а) посилення економічного відставання СРСР Від провідних країн світу; б) недосконалість політичної системи, що вимагала докорінних реформ; в) криза культурного й духовного Життя; г) соціальна незахи ...

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space