Успішне ЗНО

Тема 07. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні реформ 60 - 70-х років XIX ст. У середині XIX ст. Російська імперія, до складу якої входила Наддніпрянська Україна, переживала глибоку кризу (невідповідність існуючих феодальних порядків провідним світовим тенденціям розв ...

Тема 08. Історія Західної України у XIX ст.

У XIX ст. Східна Галичина, Північна Буковина, Закарпаття знаходилися під владою Австрійської імперії. Вони були найвідсталішими провінціями Австрійської імперії. Реформи Марії Терезії(1740 - 1780) та Йосифа II (1780 - 1790).Причини реформ: 1) необхідність поліпшення економічного становища захід ...

Тема 09. Україна в Першій світовій війні (1914 - 1918)

Перша світова війна 1914 - 1918 рр. відбувалася між військово-політичними блоками Антанти (Росія, Франція, Велика Британія) і Троїстого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Італія) (згодом союз стане Четверним - Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія; друга назва - Центральні держави). ...

Тема 10. Українська революція 1917 - 1918 рр.

Початок Української революції - 4(17) березня 1917 р. - утворення Української Центральної Ради; закінчення революції - 26 січня 1918 р. - установлення радянської влади в Києві, поразка УНР у першій війні з радянською Росією. Причини Української революції: 1) тривале перебування української нації ...

Тема 11. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 - 1920)

Гетьманський переворот П. Скоропадського. Причини перевороту: 1) неспроможність Центральної Ради налагодити в Україні ефективне державне управління і виконати зобов’язання перед Центральними державами у постачанні продовольчих та сировинних ресурсів; 2) П. Скоропадський очолив несоціалістичні си ...

Тема 12. Україна в умовах нової економічної політики (неп) у 1921 - 1928 рр. Радянська модернізація (1929 - 1938)

Процес входження УСРР до складу СРСР. Процес утворення СРСР мав кілька етапів. І етап (червень 1919 р. - грудень 1920 р.) - утворення воєнно-політичного союзу радянських республік, збереження за Україною формального статусу незалежної держави (союз лише «на час соціалістичної оборонної війни»). ...

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space