Успішне ЗНО

Тема 01. Стародавня історія України

Періоди давньої історії України. Кам’яний вік: давній (палеоліт) - тривав близько 1 млн років, закінчився 10 тис. років тому; середній (мезоліт) - 10 - 7 тис. років тому; новий кам’яний вік (неоліт) - 7 - 5 тис. років тому; мідний вік (енеоліт) - IV - III тис. до н.е.; бронзовий вік - II - початок..

Тема 02. Історія середньовічної України

Прямі предки українців — сім союзів східнослов’янських племен, чиї назви зберіг літопис «Повість минулих літ»: поляни, деревляни, волиняни (поряд з цією назвою літописець вживає ще назви «дуліби» та «бужани»), хорвати, уличі, тиверці, сіверяни. Це політичні союзи державного типу («землі», «княжі ...

Тема 03. Історія України другої половини XVI - середини XVII ст.

У Великому князівстві Литовському феодально-кріпосницькі відносини юридично були оформлені Литовськими статутами (кодекси законів феодального права): 1529 р. - І Литовський статут; 1566 р. - II Литовський статут; 1588 р. - III Литовський статут (остаточне закріпачення українських селян). Люблін ...

Тема 04. Історія України середини XVII ст. - 80-х років XVII ст.

Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування. Причини війни: 1) Соціально-економічні: а) посилення експлуатації селян (зростають панщина, натуральні та грошові податки); б) збільшення поборів із селян орендарями маєтків, що їх феодали здавали ...

Тема 05. Історія України наприкінці XVII - XVIII ст.

Гетьманування Івана Мазепи (1687 - 1709). Обраний за згодою російського уряду, уклав нові умови українського договору - Коломацькі статті, які були спрямовані на цілковиту ліквідацію Української держави. Зовнішня політика. Мета - поширити територію Гетьманщини на відвойовану в Польщі Правобережн ...

Тема 06. Наддніпрянська Україна у першій половині XIX ст.

Адміністративно-територіальний поділ українських земель. На початку XIX ст. 85% етнічних українських земель опинилися під владою Російської імперії (Лівобережна, Слобідська, Правобережна та Південна Україна). Ці землі входили до трьох генерал-губернаторств: Київського, Малоросійського та Новоро ...

About | Privacy policy | Contacts
© Phoenicis Project 2012-2017
© Genix ЗНО 2019
support@genix.space